Změna adresy

 

Vážení občané, tyto stránky se budou brzy rušit, další informace najdete na www.pkomalsovice.webnode.cz

 

Stížnost na naše stránky ze strany ECE čtěte zde SC22012062515520.pdf (177,2 kB).

Naše odpověď:

Požadavek na odstranění slov parkmalsovice z názvu webové stránky považujeme za neoprávněný. K porušení
práv majitele ochranné známky by mohlo dojít, pokud by byly pod stejným nebo podobným označením nabízeny stejné nebo podobné výrobky či služby, pro které je ochranná známka registrována. Na stránce parkmalsovice.webnode.cz nejsou nabízeny žádné výrobky nebo služby, stránka má nekomerční charakter a je zaměřena na poskytování informací a vyjadřování názorů ohledně stavebního záměru, jehož oficiální název je "Park Malšovice". (viz například oznámení Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradce Králové o zahájení územního řízení a další úřední dokumenty) Použití úředního názvu stavebního záměru v názvu internetové stránky, která se tímto záměrem zabývá, nemůže způsobit zásah do práv majitele ochranné známky. Jedná se navíc o rozsáhlý stavební projekt, jehož realizace by znamenala značný zásah do veřejného života obyvatel Hradce Králové. Ohledně projektu proto přirozeně vzniká veřejná debata a společnost ECE Projektmanagement nemůže v rámci této veřejné debaty použití slov, která označují dotyčný stavební projekt zakázat, ani jakkoli omezit.

Přesto jsme se rozhodli změnit název stránek, Park kultury a oddechu Malšovice je mnohem poetičtější. 

 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode